Aktuelle Bauleitplanverfahren

.

2. ÄnderungFNP-BPP7-Tauberzell


Begründung BP Nr 7 Tauberzell Oberer Amtsberg


Begründung FNP 2. Änd Adelshofen für BP Nr. 7 Tauberzell


Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung


Plan FNP


Plan BBP